Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


survival of the fittest
1. หลักในชีววิทยาที่ว่าสัตว์ที่จะรอดตายสืบพืชพันธุ์ต่อไปนั้น ต้องเป็นสัตว์แข็งแรงที่สุด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน