Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


surveyor (เซอะเฝ-เออะ) n.
1. พนักงานรังวัด, พนักงานทำแผนที่, พนักงานตรวจสิ่งใด ๆ เช่น ตรวจมาตรา ชั่ง ตวง วัด ตรวจเรือ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน