Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


surround (ซะเรานด-) vt.
1. ล้อม, ห้อมล้อม, แวดล้อม, เครื่องแวดล้ออม, บริเวณแวดล้อม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน