Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


surprise (เซิพไรส-) n. vt.
1. ความประหลาดใจ, เรื่องแปลก, ข่าวน่าตื่นเต้น
2. ทำให้สะดุ้ง, จู่โจม, ทำให้ตื่นใจ, การทำสิ่งใดโดยไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน