Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


surface (เซอ-ฟิซ) n. adj. vt. vi.
1. หน้าของลูกบาศก์หรือสิ่งใด ๆ, ผิวของลูกกลม
2. หน้า, ด้าน, พื้นดิน, ผิวพื้น
3. ทาหน้า, ฉาบหน้า, ปะหน้า
4. (เรือใต้น้ำ) ขึ้นมาบนผิวน้ำ, นำขึ้นมาบนผิวน้ำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน