Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


support (ซัพโพท-) n. vt.
1. รับ
2. หนุน, ค้ำ, จุน
3. อุดหนุน, สนับสนุน
4. ช่วยเหลือ
5. เลี้ยงดู
6. พยุง
7. เล่นเป็นตัวรอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน