Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


supply (ซัพไล-) n. vt. vi. adv.
1. อ่อน, เอาไปใส่, ดู supple อ่อน, บรรจุ, หัดให้อ่อนลง, หายพยศ, อ่อนลง
2. ส่งชดใช้, ส่งเสีย, ส่งเสบียง, ประจบประแจง, ปวกเปียก, นุ่ม
3. จุก
4. จำหน่าย, เครื่องให้ หรือจ่าย เช่น เครื่องให้ไฟในเครื่องวิทยุ, ให้
5. ของที่มี, จำนวนที่มีอยู่ในมือ, จำนวนเสบียง, พัสดุ, เงินค่าใช้จ่ายของรัฐบาล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน