Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


supervene (ซยูเพอะฝีน-) vi.
1. เข้าครอบงำ, (โรค) เข้าแทรกแซง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน