Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


superscript (ซยู-เพิซคริพท) n. adj.
1. เขียนอักษรไว้ข้างบน (ซอง) หรือด้านหน้า (เหรียญ), ตัวอักษรที่จารึกไว้
2. จ่าหน้าซอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน