Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


superhet (ซยูเพอะเฮท-)
1. (เครื่องรับวิทยุ) ชนิดที่ควบคุมความถี่ของคลื่นที่รับให้ต่ำแต่สูงกว่าความถี่ของเสียง เพื่อให้เครื่องมีกำลังขยายมากและแยกสัญญาณได้ดีขึ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน