Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


superheated (ซยูเพอะฮีท-อิด) adj.
1. (ไอน้ำ) ที่อุ่นให้ร้อนมากกว่าความร้อนของน้ำเดือด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน