Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sullen (ซัล-เล็น) adj.
1. โกรธ, ไม่พูดไม่จา, อึ้งด้วยความขุ่นแค้น
2. บึ้ง, (ฟ้า) ขุ่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน