Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sulfate process
1. วิธีทำกระดาษโดยใช้ sodium sulfate ฟอก, กระดาษทำด้วยวิธีเช่นนี้ เรียกว่า sulfite paper

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน