Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


suffering (ซัฟ-เฟอะริง) n. adj.
1. ทนรับ, ทนทาน, ยอม
2. ได้รับ (ความปราชัย), ได้รับความทรมาน
3. เสียหาย
4. เป็น (หืด)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน