Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


successful (ซัคเซซ-ฟุล) adj.
1. สำเร็จ, เป็นผลสำเร็จ, ความสำเร็จ, ผล ชัยชนะ
2. ความมีชื่อเสียง, มีหน้ามีตา
3. เป็นหลักเป็นฐาน, ตั้งตัวได้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน