Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


subversiveness (ซับเฝอ-ซิฝเน็ซ) n.
1. กลับ (รัฐธรรมนูญ, ความจริง)
2. (การโฆษณา) เพื่อลบล้างระบอบการปกครอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน