Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


substantiate vt.
1. ทำให้เป็นตัวเป็นตน, ดู substance เนื้อหา
2. แสดงหลักฐาน, พิสูจน์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน