Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


substance (ซับ-ซแท็นซ) n.
1. เลือดเนื้อ, เป็นเนื้อเป็นหนัง, จับได้, มีตัวมีตน, ข้อใหญ่ใจความ, ใจความ, เนื้อหา, ตัวจริง
2. แก่นสาร, สาร
3. มั่นคง, หลักฐาน, เป็นหลังฐาน
4. วัตถุ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน