Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


subrogation (ซับโระเก-ฌัน) n.
1. การเข้ารับเป็นเจ้าหนี้แทนเจ้าหนี้เดิม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน