Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


submarine (ซับ-มะรีน) n. adj.
1. เรือดำน้ำ, เรือใต้น้ำ, (หิน, สายไฟฟ้า, ภูเขาไฟ) ใต้น้ำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน