Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sublimate (ซับลิเม็ท) n. vt. vi.
1. คราบหรือเขม่าที่จับข้างภาชนะหรือบนถ่านไม้เมื่อเวลาทำแร่ธาตุบางอย่างให้ร้อนกลายเป็นควัน, ทดลอง (แร่ธาตุ) ด้วยวิธีนี้
2. เผา (วัตถุ) ให้เป็นควัน, ซัด, ไล่ขี้กลั่นกรอง
3. ทำให้บริสุทธิ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน