Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


subjectiveness (ซับเจค-ทิฝเน็ซ)
1. เกี่ยวกับผู้กระทำหรือผู้ดู, เกี่ยวกับจิตใจของผู้ดู, จากแง่ของผู้ดู
2. โดยคิดนึกเอาในใจเอง, ความคิดฝัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน