Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


subconscious (ซับคอน-ฌัซ) n. adj.
1. จิตใจภายในซึ่งตามจิตศาสตร์ถือว่าไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเรา, ภวังคจิต, จิตใต้สำนึก, ภายใน, ไม่รู้ตัว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน