Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sturgeon (ซเทอ-จัน) n.
1. ซึ่งถือว่าเป็นอาหารอันโอชะ, ปลาใหญ่ชนิดหนึ่งรูปคล้ายปลาฉลามกระเพาะใช้ทำวุ้น ไข่ทำ caviar อยู่ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน