Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stuffing (ซทัฟ-ฟิง) n.
1. เครื่องยัดไส้อาหารหรือที่นอน
2. เครื่องอัดแกนสูบน้ำ เพลาเรือไม่ให้น้ำรั่ว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน