Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stud (ซทัด) n. vt.
1. ตาปูหัวใหญ่สำหรับตอกรองเท้า หรือประตู, ม้าหลายๆตัวที่มีไว้สำหรับแข่ง ผสม ล่าสัตว์, คอกผสมม้า
2. ปุ่ม, ดุมสองหัวสำหรับติดคอและหนัาอกเสื้อเชิ้ต, ทำเป็นปุ่ม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน