Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


strut (ซทรัท) n. vi.
1. เดินอาด, วางท่า, ไม้เท้าแขน, ไม้ค้ำ, ค้ำ
2. รับน้ำหนัก, ยัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน