Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


structure (ซทรัค-เชอะ) n.
1. โครงร่าง, โครง, แผน, รูป, ร่าง
2. อาการหรือวิธีสร้างของสิ่งใดๆ
3. ลักษณะ, ทำนอง
4. สิ่งที่สร้างขึ้น, ตึก, โรงเรือน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน