Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


struck pt. pp.
1. โจมตี, ยอมแพ้, ลด (ธง), ทำให้รู้สึก, (แสง) จับ, วิธีการ, การกระทำ, ก่อ, (ความคิด) เกิดขึ้นในใจ, พบ, ต่อสู้, จู่โจม, ถอน, รื้อ, เลิก, ออก (ราก), วาง (ท่า), เริ่มบรรเลง, ทำ (เหรียญ), การพร้อมกันหยุดงาน, พร้อมใจกันหยุดงาน
2. ดู strike ตี, เขก, โขก, ต่อย, ตี, ทุบ
3. ฟัน, เฆี่ยน
4. ชน
5. ยอน, ไช, เสียดแทง, แทง, ทิ่ม, ปัก, สอด
6. พุ่ง, พุ่งหมัด
7. ตอก
8. พิมพ์
9. ป่าย, ปัด, ฟาด
10. ขูด, ปากกา), ขีด (ไม้ขีดไฟ, ขีดฆ่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน