Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


strop (ซทร็อพ) n. vt.
1. หนังเช็ดมีด, สะบัดหรือลับ (มีดโกน)
2. หนังสือเชือกหรือโลหะ สำหรับแขวนรอกหรือร้อยสายพาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน