Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stroke n. vt.
1. วิธีตีลูกในกีฬา, น้ำขึ้นรีบตักคนกรรเชียงท้ายซึ่งทำจังหวะให้แก่คนกรรเชียงอื่น ๆ, ดู strike ตี, พัก, ครั้ง, เท่านั้นเท่านี้) ที, ตี, เฆี่ยน, การตีลูก, (ฟัน
2. ช่วง, คนให้จังหวะ, ให้จังหวะ (ฝีพาย), จังหวะขึ้นลงของเครื่องยนต์
3. เส้นในการเขียนหนังสือ
4. การเป็นลม, โรคลม, ลูบ, ลูบหลัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน