Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


strip (ซทริพ) n. vt.
1. (กระดาษ, ผ้า, กระดาน, ที่ดิน) ชิ้นยาว, กวาด, เปลื้อง, กล้อน, ลอก, ปอก, ปล้อน, ปล้น, ท่อน, ผืน
2. ถอดปลอก, เปลือยกาย, เปลื้องเสื้อผ้า, ภาพแสดงเรื่องราวเป็นตอนๆ อย่างในหนังสือพิมพ์รายวัน
3. ทางยาวสำหรับขึ้นลงเครื่องบิน, เด็ดก้าน
4. คั้น (นม) จนหมด
5. ทำ (เกลียว) หวาน, (เกลียว) หวาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน