Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


string (ซทริง) n. adj. vt. vi.
1. ป่าน, ด้าย, เชือก, สายป่าน
2. สายประคำคอ, สายใยดึงหุ่น
3. สายซอ
4. เส้นหัวใจ, เส้น
5. เส้นฝักถั่ว, ชักเส้น (ถั่ว)
6. สายสร้อย, สร้อย (ประคำ)
7. สน
8. ทาง, แถว
9. ขึงสาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน