Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stricken (ซทรีค-เค็น) adj.
1. ดู strike ตี, ถูกครอบงำ (ด้วยความเสียใจ), เป็น (โรค), เพียบไปด้วยความทุกข์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน