Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


strengthen (ซทเรง-เธ็น) vt. vi.
1. ดู strong แข็งแรง, ช่วยกำลัง, ทำให้แข็งแรง, กำลัง, มีกำลัง, มีอำนาจ, แข็งแรง, แข็ง
2. สนับสนุน, บำรุง
3. เต็มที่, แข็งขัน, แน่นหนา, มั่นคง, มั่น
4. แรง, ความแรง, (ลม) แรงขึ้น, กล้า
5. เหม็นสะไอ, มีกลิ่นเน่า, ฉุน
6. แก่, จัด, (เสียง) ดัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน