Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


storied (ซโท-ริด) adj.
1. ดู story เรื่อง, ซึ่งมีประวัติ, ซึ่งมีพงศาวดาร, ซึ่งมีอยู่ในนิยาย, ซึ่งขึ้นชื่อลือนาม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน