Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stopgap
1. เครื่องจุกช่อง
2. คนแทน, คนหรือสิ่งที่สำรองไว้ใช้เวลาจำเป็นชั่วคราว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน