Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stop (ซท็อพ) n. vt. vi.
1. ใช้เครื่องหมายวรรคตอน, ใส่จุด, เครื่องหมายวรรคตอนเช่น จุดหรือจุดลูกน้ำ
2. ที่หยุดรถ เรือ, งด, เลิก, หยุด
3. ให้เลิก, ห้าม
4. อุด, จุก, หุบ
5. ขวาง, ต้าน, ทาน
6. จับ, ยึด
7. บัง, กัน, ปิด, ป้อง, ปัด
8. พัก, ค้าง, รอ, รั้ง, ยับยั้ง
9. เครื่องห้าม เช่น เครื่องเสียงในเปียโน
10. เครื่องบังคับแสงปากกล้องถ่ายรูป, หรี่แสง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน