Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stood pt. pp.
1. คงไว้, เข้าประจำที่, คงอยู่, คงที่, คอก, ยึด, ตั้งหลัก, ตั้งมั่น, หลัก, ทน, ฝ่าเลี้ยงดู, อยู่ในฐานะ
2. ยืน, ดู stand ยืน, ยืนตระหง่าน
3. ให้ไปยืน, ยืนเฉยๆ
4. ทรงตัว
5. ตั้ง, ตั้งสูง, มีขนาดสูง
6. ที่วาง (หมวก, หมึก)
7. ม้า, ร้าน, โต๊ะ
8. ที่จอดรถ
9. ซุ้ม, โรง
10. อัฒจันทร์, ที่นั่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน