Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stodgy (ซทอจ-อิ) n. adj. vt. vi.
1. (อาหาร) หนัก, ทำให้ตื้อ, ย่อยยาก
2. (ภาชนะ, เรือ) เพียบ
3. เต็ม, พอง, โป่ง
4. (หนังสือ) หนัก, ไม่สนุก, เต็มไปด้วยเลขหรือรายละเอียด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน