Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sting (ซทิง) n. vt. vi.
1. เหล็กที่สัตว์ เช่น ผึ้ง แมลงป่อง ต่อ แตน ใช้ต่อย
2. หนามของต้นไม้จำพวกตำแย เข็ม, ต่อย, ตำ
3. เข็ด (ฟัน)โกง, เสียว, แสบ, ปวด, ทำให้ปวด, แหย่, เสียดแทง, ทำให้แสบ, ทำให้คัน
4. แผลถูกต่อยโดยแมลง
5. ความแสบ, ความเผ็ดร้อน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน