Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stimulus (ซทีม-อิวลัซ) n.
1. ชูกำลัง, ทำให้เบิกบาน, กระตุ้น, เร้า, เครื่องเร้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน