Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stimulant (ซทีม-อิวแล็นท) n. adj.
1. (วัตถุ) ที่บำรุงกำลังชั่วคราว เช่น สุรา กาแฟ น้ำชา ยาสูบ ความอบอุ่นไฟฟ้า, ความปีติ, เครื่องบำรุงหัวใจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน