Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


still (ซทิล) n. vt. vi.
1. หม้อกลั่นสุราหรือน้ำ, ระงับ, ทำให้สงบลง, สงบลง, สงบ, ราบรื่น, สงัดเงียบ, นิ่ง, กลั่น
2. ยัง, ยังคง
3. แม้กระนั้น
4. (เหล้า) ไม่มีฟอง
5. (ภาพ) นิ่ง, ภาพนิ่งที่เอามาจากภาพยนตร์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน