Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stiffness (ซทีฟ-เน็ซ) n.
1. แข็ง, แข็งขัน, ทำให้แข็ง
2. รั้น, คนหัวรั้น
3. เก้งก้าง, ไม่ใช่กันเอง, ตั้งปึ่ง, กระด้าง
4. ผืด
5. กวดขัน, ยาก, แรง, ร้ายกาจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน