Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stick shift
1. เกียร์รถยนต์ชนิดที่มีคันต่อขึ้นมาโดยตรงจากหม้อเกียร์, เกียร์กระปุก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน