Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stereotype (ซเท-ริโอะไทพ) n. vt.
1. ตัวพิมพ์ทั้งหน้าที่จำลองออกมาจากตัวเรียง, การจำลองตัวพิมพ์วิธีนี้ = stereotype (ซเท-ริโอะไทพิ), จำลองตัวพิมพ์โดยวิธีนี้, พิมพ์หนังสือโดยวิธีนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน