Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stereo (ซเท-ริโอ)
1. (เครื่องขยายเสียง) ซึ่งมีเสียงมาจากหลายแหล่งพร้อมกันทำให้ฟังเหมือนจริงยิ่งขึ้น, กล้องสองตาสำหรับส่องดูภาพให้เห็นเด่นอย่างของจริง, ตัวพิมพ์ทั้งหน้าที่จำลองออกมาจากตัวเรียง, การจำลองตัวพิมพ์วิธีนี้ = stereotype (ซเท-ริโอะไทพิ), จำลองตัวพิมพ์โดยวิธีนี้, พิมพ์หนังสือโดยวิธีนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน