Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stereo camera
1. กล้องถ่ายรูปสองตาชนิดปากกล้องเรียงกันตามขวางถ่ายภาพเป็นคู่สำหรับดูด้วยกล้องสองตา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน