Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


step (ซเท็พ) n. vt. vi.
1. ก้าวขา, ก้าว
2. ก้าวเพื่อวัดระยะ
3. ย่างเหยียบเร่ง (น้ำมันรถยนต์)
4. ธรณีประตู, เชิง
5. ขึ้นบันได, ขั้น
6. ท่าเต้นรำ
7. เสียงเท้า, เท้า, จังหวะ, รอยเท้าเดิน
8. การกระทำ, การเลื่อนชั้นยศ เงินเดือน ตำแหน่ง
9. ตั้งเสา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน